Privacyverklaring Jordans automatisering B.V.

De privacyverklaring is van toepassing op alle onderdelen van Jordans automatisering BV: JK automatisering, JK EV solutions, JK healthcare en JK Glasvezel, verder te noemen JK.  

Deze verklaring is als volgt opgebouwd:

Persoonsgegevens die worden verwerkt

JK zal persoonsgegevens van u verwerken indien u gebruik maakt van de diensten van JK. De persoonsgegevens die JK kan verwerken zijn:

De persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd van alle personen die contact onderhouden met JK. Mogelijk aanvullende persoonsgegevens worden alleen vastgelegd indien het voor een optimale dienstverlening  gewenst is. 

Waarom JK persoonsgegevens verwerkt

JK verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. JK verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen dienst en of levering. Bij de verwerking van een opdracht worden de persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn in verband met de administratieve verwerking en verplichting. JK verwerkt tevens persoonsgegevens van haar werknemers in personeelsdossiers, dit doet JK ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief en email contact

JK zal informatieve nieuwsbrieven periodiek verzenden aan relaties van JK vanaf het moment dat de relatie de contactgegevens heeft verstrekt aan JK. JK zal in iedere nieuwsbrief de mogelijkheid bieden om de verzending van de informatieve nieuwsbrief af te melden. De nieuwsbrieven zullen zo veel als mogelijk gecategoriseerd worden verzonden.

Hoe lang JK persoonsgegevens bewaart

JK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, vastgelegd en bewaard. Historische contactgegevens kunnen noodzakelijk zijn in een hernieuwd contact en of voor andere contact momenten.

Delen met derden en vertrouwelijkheid van uw gegevens

JK gaat vertrouwelijk met uw gegevens om, en verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle gevallen zullen alleen de hoogst noodzakelijke gegevens worden verstrekt.

Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: 

JK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

JK neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van JK indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst wenselijk geacht wordt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met JK automatisering op via info@JK-ict.nl. JK automatisering is als volgt te bereiken:

bedrijfsgegevens

Volledige naam: Jordans automatisering B.V.
Adres: Van Steenhuijsstraat 35 5841 AG OPLOO, NB
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17113047
Telefoon: 088 77 30 100
E-mailadres: info@JK-ict.nl